Gepardi

Nadace Matta Barfusse "Green Belt Botswana"

Obratník Kozoroha, který se táhne asi 500 km přes jižní Botswanu je charakterizován suchem a zdánlivou pustinou. Přesto však tam žijí lidé a zvířata a ti všichni se stali v nehostinných podmínkách experty na přežití. V oblasti jsou dvě velké chráněné rezervace.

 

 

Nadace Matta Barfusse (filmaře, fotografa, spisovatele, malíře,

vizionáře, dobrodruha a držitele ceny UNESCO za fotodokumentaci

africké fauny) "Green Belt Botswana" začala s výsadbou stromů

podél obratníku  Kozoroha v Botswaně. V příštích deseti letech

zde vyroste 10 metrů široký pás stromů odolných proti suchu.

 

 

 

Nadace je svým charakterem řazena mezi výjimečná umělecká díla v oblasti ochrany přírody, obsahuje tři programy:

 

  1. Program pro školní výuku na ochranu divokých šelem - učebnice s texty a ilustracemi od Matta Barfusse pro školní děti a školní programy v Botswaně. Učebnice je k nahlédnutí v našem studiu. Je vydávána pravidelně v angličtině a svahilštině.
  2. Program proti konfliktům mezi lidmi a divokými šelmami (výstavba ohrad pro skot farmářů a instalace solárních LED světel proti lvům)
  3. Program pro integraci domorodců žijících v buši do ochrany přírody a cestovního ruchu. Jejím cílem je zachování a ochrana unikátních přírodních klenotů v Kalahari, jako jednoho z posledních panenských míst na Zemi.

 

 

 

Pokud byste se chtěli s námi zapojit do záchrany přírodního bohatství a podpořit naše aktivity v Africe nákupem stromu, jež bude součástí zeleného pruhu táhnoucí se přes Botswanu, je možné jej zakoupit v našem studiu YOGAPLANET a nebo zde.

 

Cena jednoho stromu je 10 EUR nebo 250 Kč.

Více o nadaci na www.geparden.de

 

Nechť vám pocit, že kdesi v Africe roste váš strom,

který bude po generace pomáhat, přinese lásku, radost a štěstí!

 

Za všechny divoké gepardy děkují

Matto a Martina

 

 

 

YOGAPLANET